Ίδρυση  Τοπικής 

     Η Τοπική Διοίκηση Φωκίδας με απόφαση του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών  ιδρύθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1990.

Διοικητικό Συμβούλιο

Την 13η Ιουνίου 2018 συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο  της Τοπικής Διοίκησης Φωκίδας με την πιο κάτω σύνθεση:

1. - Πρόεδρος  Ιωάννης Λαμπαδάρης
2. - Α' Αντιπρόεδρος  Αναστασία Σαπεροπούλου
3. - Β' Αντιπρόεδρος  Επαμεινώνδας Λέτσος  
4. - Γ' Αντιπρόεδρος  Ιωάννης Νταής  
5. - Γενικός Γραμματέας  Ανάργυρος Ζωμένος
6. - Βοηθός Γενικού Γραμματέα  Γεώργιος Βελέντζας 
7. - Ταμίας   Νικόλαος  Στεργίου 
8. - Βοηθός Ταμία  Δημήτριος Κοντολάτης 
9. - Αρμόδιος Δημοσίων Σχέσεων   Ιωάννης Μανανάς