Συγκατάθεση για συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και για αποστολή ενημερωτικών επιστολών, emails και Newsletters

2018-05-30

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Ικτίνου 2,

105 52 - Αθήνα

ΕΛΛΑΣ

Τηλέφ. +30 210 5227 330& +30 210 5226 295

Fax. +30 210 5248 397

E-mail ipahellenicsection@gmail.com

Αθήνα 29 Μαΐου 2018

Προς: Όλα τα Μέλη της ΙΡΑ και ΤΔ Χώρας/ΔΕΑ

Κοιν: Μέλη ΔΣ/ΕΤ

ΘΕΜΑ: Συγκατάθεση για συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και για αποστολή ενημερωτικών επιστολών, emails και Newsletters.

Τηρώντας τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Γενικός Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, γνωστός ως GDPR, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 25η Μαΐου 2018), ζητούμε την συγκατάθεσή σας, προκειμένου να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις δράσεις του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και των Τοπικών Διοικήσεων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών.

Αν ΔΕΝ θέλετε να μείνουμε σε επικοινωνία, θα πρέπει να το δηλώσετε στέλνοντας τη λέξη «Διαγραφή» στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ipahellenicsection@gmail.com ώστε τα τηρούμενα δεδομένα σας να διαγραφούν και στο εξής να μη λαμβάνετε ενημερώσεις ή αν συμφωνείτε, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και δώστε μας τη συγκατάθεσή σας.

* υποδεικνύει ότι είναι απαιτούμενο / indicates required

Αρχή φόρμας

Email Address *

* υποδεικνύει ότι είναι απαιτούμενο / indicates required

Αρχή φόρμας

Τηλέφωνο *

Όνομα / First Name

Επίθετο / Last Name

Αν δεν ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία διαγραφής, μας εξουσιοδοτείτε να συνεχίσουμε να τηρούμε τα παραπάνω δεδομένα σας, να λαμβάνετε τα νέα μας, να σας ενημερώνουμε για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητές μας και να σας προσκαλούμε σε αυτές.

Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντάς μας.

To Ελληνικό Εθνικό Τμήμα και οι Τοπικές Διοικήσεις της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, σας διαβεβαιώνουν ότι διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουν και επικαιροποιούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προς αποτροπή του κινδύνου απώλειας, χρήσης ή παραποίησης τους από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή μη έχοντα σε αυτά πρόσβαση.

Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ενημέρωση και πρόσκλησή σας σε εκδηλώσεις και δραστηριότητές μας.

Οι Τοπικές Διοικήσεις παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους.

Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να είμαστε σε επικοινωνία.

                                       SERVO PER AMIKECO
                                                  Για το ΔΣ
                    Ο Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
                   Ι.Καραπατάκης                                    Β. Παπάς