Εκλογές Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. (Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στο Αστυνομικό Μέγαρο Άμφισσας και από ώρες 09:00' έως 16:00') 

2019-12-10

Άμφισσα, 10.12.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς

Τα μέλη του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.  ΦΩΚΙΔΑΣ 

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου στο Αστυνομικό Μέγαρο Άμφισσας και από ώρες 09:00' έως 16:00' ψηφίζω για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.). Εκλέγω νέο Δ.Σ, νέα Ελεγκτική Επιτροπή, νέο αντιπρόσωπο Νομού. Η συμμετοχή όλων των μελών είναι σημαντική. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΖΩΜΕΝΟΣ Ανάργυρος 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Γρηγόριος 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ Νικόλαος